FÖRVÄRV

Årets förvärv

Under 2023 genomförde AddLife ett förvärv. Förvärvet beräknas tillföra en sammanlagd årsomsättning om cirka 28 MSEK och har fyra medarbetare.

EMMAT MEDICAL LTD 

Emmat Medical är en oberoende distributör som tillhandahåller kirurgiska instrument för sjukvårdspersonal över hela Storbritannien. Emmat Medical omsätter cirka 28 MSEK och har fyra anställda. Bolaget integreras i Healthcare 21 Group som ingår i affärsområdet Medtech.

  • Förvärvstidpunkt: 1 september
  • Omsättning: cirka 28 MSEK
  • Antal anställda: 4

 

Senast uppdaterad: 2024-04-02 17:04:38 av lina.astrom@add.life