HÅLLBARHET

AddLife Academy

Kompetensutveckling och företagskultur

AddLifes viktigaste resurs är medarbetarna och genom vår affärsskola, AddLife Academy, erbjuder vi utveckling och etablerar en gemensam kultur. Affärsskolan är central för vår framgång och säkerställer fokus på våra finansiella mål.

AddLife Academy består av olika delar
Alla anställda genomgår två obligatoriska utbildningar, Vision och Företagsfilosofi och Uppförandekod ”Code of Conduct”. Vision och Företagsfilosofi är en lärarledd utbildning som beskriver AddLifes utveckling som bolag, våra viktigaste mål, hur vi jobbar med hållbarhet samt hur vi ska efterleva våra värderingar. AddLifes Uppförandekod ”Code of Conduct” genomförs digitalt i vårt LMS (Learning Management System) och tydliggör för alla medarbetare vilka förväntningar och skyldigheter som anställd i bolaget har samt hur man implementerar uppförandekoden i vardagen. 

Det har varit stor efterfrågan på våra öppna, schemalagda utbildningar under 2023. Vi arrangerar både lärarledda utbildningar, där vi samlar deltagare från alla bolag, samt digitala utbildningar. Våra anställda kan anmäla sig baserat på behov och roll och som exempel erbjuder vi spetsutbildningar för säljare eller ledare. Vi fokuserar mest på lärarledda utbildningar, då vi vet att deltagarna även drar nytta av både erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. Under 2023 erbjöd vi tre olika lärarledda utbildningar inom sälj, ledarskap och förhandlingsteknik. Vi har under året även utvecklat AddLife Academy för att i ännu högre grad stötta bolagen inom "commercial excellence".

ADDLIFE ACADEMY UTBILDNINGAR
 • Vision och företagsfilosofi
 • Uppförandekod ”Code of Conduct”
 • Leadership
 • Effective sales 1
 • Effective sales 2
 • Soft selling
 • Negotiation skills
 • Public procurement
 • Digital customer meetings
 • Presentation skills
 • Sales Psychology with Persuasion Skills

 

Under året har vi drivit ett flertal bolagsanpassade projekt där vi skräddarsyr utbildningar för att stötta ett bolags specifika behov, oftast kopplat till ”commercial excellence”. Till exempel har vi arbetat extra mycket med ögonkirurgibolaget AddVision under 2023.

Under 2023 deltog 705 medarbetare i lärarledda utbildningar inom AddLife Academy. Den genomsnittliga utbildningstiden per anställd var 5,5 timmar, exklusive lokala utbildningar i respektive bolag. Bland annat har vi under 2023 utbildat 159 ledare via vårt ledarskapsprogram och 259 säljare har deltagit på våra säljutbildningar. 

Utöver utbildningar inom AddLife Academy erbjuder även de flesta dotterbolag lokal utbildning för sina anställda. Kombinationen av centralt lärande via AddLife Academy och lokalt lärande på eget språk är viktig för att utveckla våra medarbetare maximalt. 

Senast uppdaterad: 2024-04-04 12:56:56 av lina.astrom@add.life