Storleksklasser

Ladda ned Excel

         
Antal aktier   Antal ägare % av kapitalet % av antal aktieägare
1 - 500   11 401 0,89 80,62
501 - 1 000   1 021 0,64 7,22
1 001 - 5 000   1 153 2,17 8,15
5 001 - 10 000   215 1,26 1,52
10 001 - 20 000   111 1,26 0,78
20 001- 100 000   123 4,64 0,87
100 001 -   118 89,14 0,83
Totalt   14 142 100,00 100,00
Senast uppdaterad: 2023-11-15 16:37:39 av Alexander Paziraei