Moderbolagets totalresultat

Ladda ned Excel

MSEK 2023 2022
Årets resultat 235 −18
Övrigt totalresultat - -
Årets totalresultat 235 −18
Senast uppdaterad: 2023-11-15 16:37:39 av Alexander Paziraei