Innehav per kategori

Ladda ned Excel

Innehav per kategori 2023   Antal ägare Kapitalandel, %
Svenska ägare   13 415 66,20
Utländska ägare   727 33,80
Summa   14 142 100,00
       
Juridiska personer   1 067 86,90
Fysiska personer   13 075 13,10
Summa   14 142 100,00
Senast uppdaterad: 2024-04-05 14:53:41 av Alexander Paziraei