ÅRSREDOVISNING 2021

Vi vill förbättra människors liv

7993
MSEK

NETTOOMSÄTTNING

1273
MSEK

EBITA

59
%

RESULTATTILLVÄXT

95
%

R/RK

AddLife 2021

2021 var ett framgångsrikt år för AddLife, med sju förvärv och exceptionell omsättning och vinst. Omsättningen ökade med 52 procent, varav den organiska tillväxten uppgick till 11 procent. Förvärven tillförde en sammanlagd årsomsättning om cirka 3 300 MSEK.

Kristina Willgård

Rustade för fortsatt lönsam tillväxt

Det var ett framgångsrikt år för AddLife. Tillväxten var exceptionell och vår expansion genom strategiska förvärv kommer att skapa mervärde för koncernen framöver. Den starka försäljningstillväxten härrörde delvis från covid-19-relaterad försäljning, men även från våra förvärv.

En ledande aktör inom Life Science

AddLife är ett svensknoterat medicinteknikbolag verksamt på den europeiska marknaden. AddLife äger och förvärvar bolag inom nischade segment vars erbjudande vänder sig till aktörer inom främst hälso- och sjukvårdssektorn, från forskning till vård. Dotterbolagen är indelade i två affärsområden. Labtech erbjuder produkter, lösningar och ett brett tjänsteutbud inom diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Medtech erbjuder produkter, lösningar och tjänster inom medicinteknik och hemvård.

Förvärv 2021

Tillväxt i AddLife uppnås delvis genom företagsförvärv vilket är en viktig del i AddLifes strategi. Vi söker ständigt efter intressanta bolag att förvärva och vidareutveckla långsiktigt. AddLife är en aktiv ägare och ett attraktivt alternativ för de som vill sälja sitt bolag.

Forvarv Onepage

AddLife ur ett hållbarhetsperspektiv

AddLifes vision är att förbättra människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science. Vi står för ett ansvarsfullt företagande där hållbarhet är en integrerad del av affärsnyttan. Vi tar vårt ansvar för hållbarhet genom hela leveranskedjan som arbetsgivare, producent och distributör samt marknadsaktör.

Hallbarhet (1)

Aktieägarvärde

AddLife arbetar för att skapa både goda resultat och ett starkt aktieägarvärde. Det gör vi bland annat genom självständiga dotterbolag, aktivt ägande och förvärv. AddLifes finansiella mål bidrar till ett starkt kassaflöde som möjliggör egenfinansierad, långsiktig och lönsam tillväxt.

Kursutveckling I Addlife

13879

ANTAL AKTIEÄGARE

1467
%

AKTIENS UTVECKLING SEDAN NOTERING