FÖRVÄRV

Förvärv 2021

Tillväxt i AddLife uppnås delvis genom företagsförvärv vilket är en viktig del i AddLifes strategi. Vi söker ständigt efter intressanta bolag att förvärva och vidareutveckla långsiktigt. AddLife är en aktiv ägare och ett attraktivt alternativ för de som vill sälja sitt bolag.


Vi letar ständigt efter nya, intressanta bolag som kan förstärka vår befintliga verksamhet och som vill utvecklas tillsammans med oss. Nya bolag tillför närvaro på nya marknader, kompletterar befintligt produkt- och tjänsteutbud samt kanske allra viktigast, tillför kompetenta medarbetare med en stark känsla för affärsmannaskap och sin verksamhet.

AddLife har genom åren förvärvat många bolag och vi har en framgångsrik process för integrering och utveckling av uppköpta bolag. Vi tillför finansiell stabilitet, resurser och verktyg som gör det enklare och effektivare att driva verksamheten.

Vi söker lönsamma bolag med tillväxtpotential, högt kunskaps- och teknikinnehåll och väletablerade leverantörsrelationer eller starka egna varumärken inom utvalda nischer. Bolagen drivs oftast vidare under egna varumärken, men integreras i AddLifes företagskultur och modell för finansiell styrning. Bolagen vidareutvecklas genom ett aktivt och engagerat ägande för en hållbar tillväxt. Utgångspunkten i vår företagskultur är ett värderingsstyrt ledarskap med stor frihet, hög grad av självbestämmande och eget ansvar. Inom koncernen samarbetar vi aktivt i nätverk som ger möjlighet att dela erfarenheter mellan bolagen. Vår affärsskola, AddLife Academy, erbjuder alla medarbetare olika former av kompetensutveckling.

 

Årets förvärv

Under 2021 genomförde AddLife sju förvärv, varav två tillträddes efter räkenskapsårets utgång. Förvärven beräknas tillföra en sammanlagd årsomsättning om cirka 3 300 MSEK och cirka 1 000 medarbetare.

AddVision Group

I april förvärvades samtliga aktier i AddVision Group, tidigare Vision Ophthalmology Group, en ledande europeisk distributör och tillverkare av produkter och tjänster inom oftalmologi, ögonkirurgi, med verksamhet i Schweiz, Tyskland, Storbritannien och Polen. Förvärvet är strategiskt viktigt och tillför ett nytt terapeutiskt område till AddLifes produktportfölj. Oftalmologi är en attraktiv, global tillväxtmarknad som drivs av teknikutveckling samt en ökande, åldrande befolkning med kroniska sjukdomar. Bolaget omsätter cirka 700 MSEK och har cirka 190 medarbetare. Bolaget ingår i affärsområdet Medtech.

Healthcare 21 Group

Förvärvet av Healthcare 21 Group, HC21, i april, var en strategisk milstolpe som etablerade AddLife på Irland och i Storbritannien. HC21 är en ledande, oberoende distributör som erbjuder högkvalitativa produkter och adderar värde genom klinisk kompetens och service till både offentliga och privata kunder. Förvärvet är i linje med AddLifes strategi att expandera i relevanta nischer i Europa. Med HC21 får vi tillgång till en attraktiv kundbas inom kliniska segment där vi har hög kompetens. HC21 har verksamhet inom 15 terapeutiska segment, där 50 procent av omsättningen avser produkter för akutsjukvård, primär- och hemsjukvård, diagnostik, operation samt service. Koncernen har långa leverantörsrelationer med tillverkare av välrenommerade varumärken, där 95 procent av avtalen är exklusiva.
Företagskulturen i HC21 liknar AddLife med stark entreprenörsanda och ett decentraliserat, kundnära ansvar för affären, i kombination med gemensamma, strategiska funktioner så som ekonomi och support. HC21 omsätter cirka 1 700 MSEK och har 450 medarbetare. Gruppen ingår i affärsområdet Medtech.

Bio-Connect Group

I september förvärvades samtliga aktier i Bio-Connect Group, verksamt i Benelux. Bio-Connect marknadsför och säljer en bred portfölj av ledande varumärken från främst forskningsinriktade leverantörer inom Life Science, diagnostik, läkemedel och veterinär. Därutöver är bolaget en fullserviceleverantör till nyckelkunder av nischade produkter för forskning samt reagens för diagnostik. Kunderna är främst universitets- och sjukhuslaboratorier samt såväl privat som offentligt finansierad forskning. Bio-Connect omsätter cirka 140 MSEK och har 31 medarbetare i Nederländerna och Belgien. Bolaget ingår i affärsområdet Labtech.

Fischer Medical

I november förvärvades samtliga aktier i danska Fischer Medical som är specialiserade på avancerad kirurgi och representerar välrenommerade leverantörer från hela världen. Bolaget är distributör av instrument och implantat för ortopedisk kirurgi och gynekologi. Med sitt servicefokus och höga produktkompetens passar de naturligt in i AddLife. Fischer Medical omsätter cirka 60 MSEK och har 12 medarbetare. Verksamheten bedrivs med egen säljkår i Danmark och Sverige och har även försäljning i Norge och Finland. Bolaget ingår i affärsområdet Medtech.

 

Camanio

I december förvärvades samtliga aktier i Camanio, en svensk leverantör av digitala vård- och omsorgstjänster, som fokuserar på individcentrerad vård i hemmet. Camanio utvecklar och driver en innovativ digital vårdplattform med tillhörande tjänster. Plattformen kopplar samman patienten, anhöriga och vårdpersonal utifrån individens behov. Förvärvet markerar ett viktigt utvecklingssteg för AddLife inom digitaliserade tjänster. Bolaget omsatte cirka 13 MSEK år 2020 och har 18 medarbetare. Bolaget ingår i affärsområdet Medtech.

MBA Incorporado

I december tecknades avtal om att förvärva samtliga aktier i MBA, en ledande spansk aktör inom ortopedi och akutkirurgi. Förvärvet av MBA stärker AddLifes position inom avancerad kirurgi och är i linje med strategin om att expandera i relevanta nischer i Europa. MBA erbjuder högkvalitativa produkter och adderar värde för kunden genom hög klinisk kompetens och service till både offentliga och privata kunder. Bolaget har verksamhet i Spanien, Portugal och Italien. MBA har en stark position hos regionala och lokala sjukhus där service och support är en konkurrensfördel. Företagskulturen i MBA präglas av entreprenörsanda och stort kundfokus. MBA omsätter cirka 670 MSEK och har 285 medarbetare. Förvärvet slutfördes i januari 2022. Bolaget ingår i affärsområdet Medtech.

Telia Health Monitoring

I december tecknades avtal om att förvärva verksamheten från Telia Health Monitoring som utvecklar och levererar en digital plattform för egenmonitorering av patienter med kroniska sjukdomar. Förvärvet förstärker AddLifes strategi att vara en drivande aktör i utvecklingen av digital vård och omsorg. Verksamheten, som omsätter 4 MSEK, och dess sju anställda kommer att integreras in i Camanio. Tillträde skedde 1 mars 2022. Bolaget ingår i affärsområdet Medtech.

 

Förvärv Land Tidpunkt Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde
AddVision (Vision Ophthalmology Group GmbH) Tyskland April 700 190 Medtech
Healthcare 21 Group Irland April 1 700 450 Medtech
Bio-Connect Group Nederländerna September 140 31 Labtech
Fischer Medical ApS Danmark November 60 12 Medtech
Camanio AB Sverige December 13 18 Medtech
      2 613 701  
           
           
Förvärv med tillträde efter räkenskapsårets slut Land Tidpunkt Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde
MBA Incorporado S.L Spanien Januari 670 285 Medtech
Verksamhet från Telia Health Monitoring Sverige Mars 4 7 Medtech
      674 292  
           
*Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

 

Senast uppdaterad: 2022-03-29 14:31:39 av jamilah.wass@add.life