ÅRET I KORTHET

AddLife 2021

2021 var ett framgångsrikt år för AddLife, med sju förvärv och exceptionell omsättning och vinst. Förvärven förväntas tillföra en sammanlagd årsomsättning om cirka 3 300 MSEK. Covid-19-pandemin har under året haft fortsatt väsentlig påverkan på Life Science marknaden och affärsläget för våra bolag. Omsättningen ökade med 52 procent, varav den organiska tillväxten uppgick till 11 procent.

 

7 993

NETTOOMSÄTTNING
MSEK

1 273

EBITA
MSEK

1 010

OPERATIVT KASSAFLÖDE
MSEK

 

Den kraftigt ökade försäljningen i kombination med fortsatt god kostnadskontroll medförde en positiv resultateffekt där EBITA ökade med 59 procent jämfört med 2020. Resultatet har genererat ett starkt positivt operativt kassaflöde vilket möjliggör ytterligare investeringar i förvärv och utveckling för framtida tillväxt.

Dynamisk graf: AddLife nettoomsättning per marknad 2021
Dynamisk graf: Resultattillväxt EBITA

Affärsläget på samtliga marknader påverkades av covid-19-pandemin. Bolagen inom Labtech har levererat stora mängder av covid-19-tester. Omsättningsökningen inom Medtech är framförallt driven av förvärv då vi haft en begränsad försäljning av covid-19-relaterade produkter inom affärsområdet.

 


LABTECH

4 373

NETTOOMSÄTTNING
MSEK


MEDTECH

3 625

NETTOOMSÄTTNING
MSEK

Senast uppdaterad: 2022-03-29 12:40:10 av lina.astrom@add.life