Storleksklasser

Ladda ned Excel

           
Antal aktier   Antal ägare % av kapitalet % av antal aktieägare  
1 - 500   11 595 0,73 83,54  
501 - 1 000   754 0,46 5,43  
1 001 - 5 000   1 004 1,89 7,23  
5 001 - 10 000   193 1,12 1,39  
10 001 - 20 000   100 1,18 0,72  
20 001- 100 000   127 4,54 0,92  
100 001 -   106 90,08 0,76  
Totalt   13 879 100,00 100,00  
Senast uppdaterad: 2022-02-14 17:16:49 av Alexander Paziraei