Största aktieägarna

Ladda ned Excel

      Andel i procent av
Aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier kapital röster
Roosgruppen AB 2 160 604 2 724 727 3,99 14,84
Tom Hedelius 2 066 572 23 140 1,71 12,62
SEB Fonder 0 10 989 726 8,98 6,70
State Street Bank & Trust Company 0 10 383 700 8,48 6,33
Swedbank Fonder 0 8 635 688 7,05 5,27
Verdipapirfond Odin 0 6 830 008 5,58 4,16
Handelsbanken fonder 0 6 153 665 5,03 3,75
BNY Mellon NA (Former Mellon) 0 5 498 848 4,49 3,36
NTC Fidelity Funds Northern Trust 0 5 374 002 4,39 3,28
AMF - Försäkring och Fonder 0 4 489 930 3,67 2,74
Sandrew Aktiebolag 0 2 800 000 2,29 1,71
Lannebo fonder 0 2 539 367 2,07 1,55
JP Morgan Chase 0 2 404 464 1,96 1,47
CBNY Norges bank 0 2 104 115 1,72 1,28
Tredje AP-fonden 0 1 666 931 1,36 1,02
Totalt 15 största ägarna 4 227 176 72 618 311 62,77 70,08
Övriga 387 960 44 719 314 36,82 29,62
Totalt antal utestående aktier 4 615 136 117 337 625 99,59 99,70
Återköpta B-aktier (i eget förvar) - 497 489 0,41 0,30
Totalt antal registrede aktier 4 615 136 117 835 114 100,00 100,00
Senast uppdaterad: 2022-02-14 17:16:31 av Alexander Paziraei