AFFÄRSMODELL

Långsiktig lönsam tillväxt

AddLife utvecklar och förvärvar lönsamma, marknadsledande bolag inom utvalda nischer i Life Science. Vårt mål är att uppnå en långsiktig lönsam tillväxt och hållbar utveckling.

AddLife förenar det stora bolagets styrka med entreprenörens engagemang och affärsmannaskap. Moderbolaget agerar som aktiv ägare med fokus på att varje dotterbolag utvecklas och ökar sin lönsamhet. Dotterbolagen ansvarar för sin egen affärsverksamhet inom ramen för de krav som koncernen ställer på tillväxt, lönsamhet och hållbar utveckling.

Småskalighet i stor skala

Kombinationen av det stora bolagets styrka med entreprenörens engagemang
och affärsmannaskap är en viktig framgångsfaktor för AddLife-koncernen

En helhet som fungerar

Vi kombinerar dotterbolagens flexibilitet, personlighet och effektivitet med AddLifes samlade resurser, nätverk och kompetens. AddLife är en aktiv ägare som prioriterar affärsutveckling tillsammans med bolagen. På så sätt kan koncernen optimeras för långsiktig hållbar tillväxt och lönsamhet. Vår decentraliserade bolagsstruktur medför dessutom att vi inte blir beroende av enskilda kunder och leverantörer.

Marknadsledande inom utvalda nischer

Life Science-marknaden är stor och relativt fragmenterad och AddLife har totalt sett små marknadsandelar i Europa. Vi verkar inom ett flertal attraktiva nischer inom olika produktsegment och har etablerat en stabil och växande försäljning inom dessa. Idag är vi marknadsledare i ett flertal specifika nischområden i olika geografier inom biomedicinsk forskning och laboratorieanalys, diagnostik, till exempel blodgasanalys, medicinteknik, såsom kirurgi samt välfärdsteknologi.

Kundkontakten sker i våra operativa dotterbolag

Alla kontakter och affärsrelationer med kunder sker i våra operativa dotterbolag, inte genom AddLife. Våra kunder finns både i privat och offentlig sektor; framförallt sjukhus, hemvård, laboratorier inom sjukvård, forskning, universitet, högskolor samt läkemedels- och livsmedelsindustrin. Majoriteten finns inom den offentliga sektorn där försäljning sker genom offentlig upphandling.

SMÅSKALIGHET I STOR SKALA

AddLifes organisation är decentraliserad och entreprenörsdriven. Varje dotterbolag ansvarar för den egna affärsverksamheten inom ramen för koncernens krav på tillväxt, lönsamhet och hållbar utveckling. Samtidigt har de tillgång till AddLifes samlade resurser, nätverk och kompetens genom moderbolaget. Moderbolaget säkerställer finansiell stabilitet, resurser och verktyg som gör det enklare och effektivare för dotterbolagen att bedriva sin verksamhet. Moderbolaget driver affärsskolan, AddLife Academy med en viktig sammanhållande funktion och tillhandahåller kurser för samtliga medarbetare. Kombinationen av det stora bolagets styrka med entreprenörens engagemang och affärsmannaskap är en viktig framgångsfaktor för AddLife-koncernen.

Senast uppdaterad: 2022-03-31 10:58:04 av lina.astrom@add.life