Nyckeltal

Ladda ned Excel

2021 2020    
Resultat per aktie före utspädning, SEK 6,03 4,63    
Eget kapital per aktie, SEK 35,14 16,73    
P/E-tal 63,3 31,1    
Högsta kurs under räkenskapsåret, SEK 390,00 160,00    
Lägsta kurs under räkenskapsåret, SEK 146,20 59,75    
Sista betalkurs, SEK 381,40 144,00    
Börsvärde, MSEK 46 703 16 488    
Vägt genomsnittligt antal aktier under året före utspädning, '000 119 418 112 127    
Antal utestående aktier vid årets slut, '000 121 953 112 487    
Antal aktieägare vid årets slut 13 879 7 501    
         
         
Senast uppdaterad: 2022-02-14 17:16:11 av Alexander Paziraei