Bolagsstyrning

AddLifes ledning

Verkställande direktören, Kristina Willgård, ska leda verksamheten i enlighet med aktiebolagslagen samt inom de ramar styrelsen lagt fast. Verkställande direktörens arbete och roll samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören framgår av en av styrelsen fastställd skriftlig instruktion (s.k. ”VD-instruktion”). Styrelsen utvärderar löpande verkställande direktörens arbete. Verkställande direktören har i samråd med styrelsens ordförande tagit fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten samt föredragit ärenden och motiverat förslag till beslut.

Verkställande direktören ska leda koncernledningens arbete och fatta beslut i samråd med övriga i ledningen. Förutom Kristina Willgård består koncernledningen även av Martin Almgren, CFO samt affärsområdeschef Medtech, Peter Simonsbacka, affärsområdeschef Labtech, Ulrika Hellman, Head of M&A samt Ove Sandin, senior rådgivare. Martin Almgren kommer att lämna rollen som CFO. Martin har under året efterträtt Ove Sandin, tidigare affärsområdeschef Medtech, som övergått till rollen som senior rådgivare. Christina Rubenhag har rekryterats som ny CFO och tillträder under andra kvartalet 2022. Koncernledningen har regelbundna verksamhetsgenomgångar under verkställande direktörens ledning. 

Operativ organisation

Koncernens operativa arbete har under räkenskapsåret varit organiserat i de två affärsområdena Labtech och Medtech. Verksamheten bedrivs i dotterbolag i Norden, Central- och Östeuropa, Australien och Kina. I varje operativt bolag finns en styrelse där bolagets VD och ledningspersoner från affärsområdet finns representerade. Varje bolags VD rapporterar till en affärsenhetschef eller affärsområdeschef. Affärsområdeschefen rapporterar i sin tur till VD för AddLife AB.

 

KRISTINA WILLGÅRD

VD

Född: 1965
Medlem av koncernledning sedan: 2015
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: CFO Addtech AB, ekonomichef Ericsson AB, CFO Netwise, CFO Frontec, Business controller Spendrups och revisor Arthur Andersen
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot Addnode Group AB och Mölnlycke AB
Innehav av aktier i AddLife: 4 608 A-aktier och 415 052 B-aktier (inklusive närståendes innehav) samt köpoptioner motsvarande 290 600 B-aktier

 

MARTIN ALMGREN

CFO och Affärsområdeschef Medtech

Född: 1976
Medlem av koncernledning sedan: 2015
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: Group Financial Controller Addtech AB, koncernredovisningschef Nefab AB, revisor EY
Innehav av aktier i AddLife: 211 600 B-aktier samt köpoptioner motsvarande 203 150 B-aktier

 

ULRIKA HELLMAN

Head of M&A

Född: 1969
Medlem av koncernledningen sedan: 2021
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: Strategy and M&A Sandvik Materials Technology AB, Kundansvarig Swedbank Large Corporates & Institutions, Head of TMT-team Swedbank Corporate Finance, Director Group M&A Telia Company, KPMG Corporate Finance, Analytiker/Institutionsmäklare SBC Warburg
Innehav av aktier i AddLife: Köpoptioner motsvarande 17 000 B-aktier

 


PETER SIMONSBACKA

Affärsområdeschef Labtech

Född: 1960
Medlem av koncernledning sedan: 2017
Utbildning: Gymnasieingenjör
Arbetslivserfarenhet: Affärsenhetschef Addtech Nordic AB, VD BergmanLabora AB och affärsenhetschef Mettler-Toledo AB
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Swedish Labtech
Innehav av aktier i AddLife: 75 456 B-aktier samt köpoptioner motsvarande 203 150 B-aktier

 


OVE SANDIN

Senior rådgivare, tidigare affärsområdeschef Medtech

Född: 1958
Medlem av koncernledning sedan: 2019
Utbildning: Civilingenjör
Arbetslivserfarenhet: VD Triolab AB, Nordisk affärsområdeschef GN ReSound, VD GN ReSound AB, Produktchef 3M, Ingenjör Thorax, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Innehav av aktier i AddLife: 15 512 B-aktier samt köpoptioner motsvarande 153 000 B-aktier

 

Uppgifter avseende aktieinnehav avser 28 februari 2022.

Senast uppdaterad: 2022-03-29 15:29:52 av jamilah.wass@add.life