Moderbolagets totalresultat

Ladda ned Excel

MSEK 2021 2020
Årets resultat 66,1 98,6
Övrigt totalresultat - -
Årets totalresultat 66,1 98,6
Senast uppdaterad: 2022-02-14 17:12:37 av Alexander Paziraei