Hållbarhet

AddLife Academy

Företagskultur och affärsmannaskap 

Vår egen affärsskola, AddLife Academy, är en nyckel till framgång och central för utvecklingen av medarbetarna och därmed utvecklingen av hela koncernen. Här bygger vi vår gemensamma värdegrund.

AddLifes viktigaste resurs är medarbetarna. Kompetensutvecklingen varierar beroende på dotterbolagens storlek och verksamhet. AddLife tillhandahåller grundläggande utbildning inom ämnen som alla anställda ska känna till och tillämpa i det dagliga arbetet, såsom företagskultur och affärsmannaskap. Som anställd sker den första kontakten med AddLife Academy genom introduktionskursen Vision & Företagsfilosofi. Kursen ger en introduktion till AddLife, våra gemensamma värderingar och värdegrunder, vår uppförandekod, finansiell hållbarhet och de grundläggande kraven för tillväxt, lönsamhet och hållbar utveckling. Kursen är obligatorisk oavsett roll i företaget. AddLife Academy erbjuder dessutom tio olika standardutbildningar för att säkerställa kompetensutveckling inom koncernen:

  • Leadership
  • Sales 1
  • Sales 2
  • Soft selling
  • Negotiating skills
  • Public procurement
  • Digital customer meetings
  • Presentation skills
  • Marknadsföring
  • Ekonomi

Utöver dessa företagsutbildningar inom AddLife Academy erbjuder de flesta dotterbolag även lokal utbildning för anställda baserat på deras affärssammanhang. AddLife Academy fungerar alltså både som en grundutbildning för alla anställda och som en specialutbildning för specifika kompetenser. Dessutom fungerar specialutbildningarna som ett forum där deltagare inom samma yrkeskategori från olika dotterbolag möts, diskuterar och delar med sig av sin kunskap.

AddLife Academy genomför också skräddarsydda projekt utifrån företagens behov. Exempel på projekt under 2021 är införandet av en ny försäljningsprocess, utbildning i värdebaserad försäljning och coachning av ledningsgrupper. Kombinationen av både standardiserad och skräddarsydd utbildning ger ett unikt mervärde. 2021 utökades antalet standardutbildningar i AddLife Academy och vi utvecklar och förbättrar kontinuerligt vårt utbud. Den mesta utbildningen genomfördes digitalt, via plattformar för digitala möten. Inom en snar framtid kommer AddLife Academy att uppdateras med en ny lärplattform, vilket kommer att göra den digitala utbildningen mer interaktiv, lättare att följa upp och mer flexibel för medarbetarna. Under 2021 deltog cirka 1 340 medarbetare i AddLife Academy. Den genomsnittliga utbildningstiden per anställd på företaget var åtta timmar, exklusive lokalt anordnad utbildning. Vi har haft 3 230 kursdeltagare sedan starten 2016.

Senast uppdaterad: 2022-03-29 14:59:39 av jamilah.wass@add.life