Innehav per kategori

Ladda ned Excel

Innehav per kategori 2021   Antal ägare Kapitalandel, %
Svenska ägare   13 261 57,63
Utländska ägare   618 42,37
Summa   13 879 100,00
       
Juridiska personer   855 86,09
Fysiska personer   13 024 13,91
Summa   13 879 100,00
Senast uppdaterad: 2022-02-14 17:17:11 av Alexander Paziraei