VD-ORD

Rustade för fortsatt lönsam tillväxt

2021 var ett intensivt år för AddLife, med sju förvärv och exceptionell omsättning och vinst. Covid-19-pandemin har fortsatt haft en betydande inverkan på Life Science-marknaden och affärssituationen.

Hur ser du på det gångna året?
Det var ett framgångsrikt år för AddLife. Tillväxten var exceptionell och vår expansion genom strategiska förvärv kommer att skapa mervärde för koncernen framöver. Den starka försäljningstillväxten härrörde delvis från covid-19-relaterad försäljning, men även från våra förvärv. Omsättningen ökade med 52 procent till nästan 8 miljarder SEK, vilket bidrog till att EBITA ökade med 59 procent. Vårt kassaflöde på över 1 miljard SEK ger oss utrymme att fortsätta investera i förvärv och driva organisk tillväxt. Våra bolag har gjort ett fantastiskt arbete med att generera affärer och anpassa sig efter våra kunders skiftande behov.

Labtech-verksamheten uppvisade en stark tillväxt, vilket till stor del berodde på den omfattande försäljningen av covid-19-relaterade produkter under det första halvåret, men också på ökad efterfrågan inom andra segment. Tack vare våra nya förvärv hade vi även en stark tillväxt inom Medtech. Sammanlagt genomförde vi sju förvärv som ger ett tillskott på mer än 3,2 miljarder SEK till vår årliga omsättning, och som bidrar till att etablera oss inom Life Science i Europa. Fyra av årets förvärv avsåg bolag utanför Norden.

Kommer den europeiska expansionen att fortsätta under 2022 och framåt?
Sedan börsintroduktionen 2016 har AddLife utvecklats från en koncern med 24 nordiska bolag med en sammanlagd omsättning på 1,9 miljarder SEK till en koncern med 80 bolag verksamma på ett flertal europeiska marknader och med en sammanlagd omsättning på 8 miljarder SEK. Omsättningsmässigt är våra europeiska verksamheter nu större än de nordiska, vilket skapar många nya möjligheter för oss. Vi ser potential för ytterligare expansion inom utvalda nischer, både i Norden och på europeisk nivå.

Hur ser du på integrationen av nya förvärv i AddLife-kulturen?
Vår utgångspunkt när vi beslutar oss för ett förvärv är att bolaget ska passa in i vår kultur, och de bolag vi förvärvar utvärderar oss på samma sätt. Ibland har de fler erbjudanden att välja mellan, men valet faller på oss eftersom det finns ett överlapp mellan våra kulturer och eftersom de ser oss som en långsiktig ägare som kan ge dem utökade resurser och som kan påskynda deras utveckling. De inser att vi bygger affärer och inte bara förvaltar investeringar. De vet hur vår affärsmodell fungerar: det vi åstadkommer, det åstadkommer vi tillsammans.

Samarbete är en central del av kulturen på AddLife jämte vår entreprenörsanda och decentraliserade organisation. Det kommer alltid att finnas vissa skillnader mellan till exempel ett finskt och ett spanskt bolag, men det viktiga är att vi har samma grundfilosofi, som bygger på nyfikenhet och vilja att arbeta tillsammans. De bolag vi förvärvar delar de här värderingarna med oss. Vi talar samma språk. 

Vilka övergripande förväntningar har du på 2022?
Vi har medvetet återinvesterat en del av våra intäkter från covid-19-relaterad försäljning i förvärv, vilket ger oss goda förutsättningar att fortsätta leverera tillväxt under de kommande åren. Vi har hela tiden vetat att vår covid-19-baserade försäljning kommer att minska när pandemin är över och att tillväxt ska genereras inom andra områden.

 

Vi förväntar oss att pandemin kommer att klinga av betydligt från 2022 och framåt och vi är väl förberedda för att tillväxten i stället kommer att komma från andra produktsegment än covid-19. Det finns en stor uppdämd efterfrågan inom vår kärnverksamhet, bland annat på grund av långa väntelistor för elektiva operationer. Vi ser också fram emot de möjligheter som våra senaste förvärv innebär i form av tillgång till större marknader, en bredare kundbas och fler segment. Förutom att stärka vår möjlighet att sälja våra produkter på nya marknader kommer nytillskotten att innebära ett utökat samarbete inom vårt interna nätverk. Dessutom har vi skapat en ännu starkare plattform för att kunna addera fler bolag till koncernen och skapa värde som en nischaktör inom europeisk Life Science.

Du betonar ofta vilken viktig roll medarbetarna har i AddLifes framgångar. Hur nöjd är du med organisationen som den ser ut i dag?
AddLife har en väletablerad företagskultur med engagerade medarbetare som gör ett fantastiskt jobb varje dag. AddLife Academy spelar en viktig roll i att utveckla vår kultur och engagera och utbilda våra medarbetare. Vi är en personorienterad organisation som vill uppmuntra och engagera talanger. Att expandera internationellt och bygga upp vår plattform på flera olika marknader har naturligtvis varit utmanande, men vi har lyckats tack vare hög kompetens och styrkan i vår organisation.

Det gläder mig också att vi har fortsatt uppvisa en stark lönsamhet under en period av snabb tillväxt. Vi pratar mycket om behovet av att vara framgångsrika i vår dagliga verksamhet för att säkerställa att vi genererar det kassaflöde vi behöver för att kunna fortsätta expandera. AddLifes utveckling sedan 2016 är ett bevis på att vår decentraliserade affärsmodell med entreprenöriellt affärsmannaskap verkligen fungerar.

 

Vi har aldrig varit så starka, både på marknaden och som organisation, som vi är i dag. Jag är övertygad om att AddLife är väl positionerat för framtida värdeskapande och hållbar tillväxt.

 

I början av 2022 meddelade du att du kommer att avgå som VD. Vad fick dig att fatta det beslutet efter ett så framgångsrikt år?
Jag har haft förmånen att få leda AddLifes resa från en avknoppning från Addtech 2016 till att bli ett Large Cap-bolag på Nasdaq Stockholm och ett ledande europeiskt Life Science-bolag inom utvalda nischer. Jag är stolt över att ha varit VD i koncernen och att ha fått arbeta med alla fantastiska kollegor under dessa år. Det är ett krävande uppdrag och på ett personligt plan känns det rätt att kliva åt sidan nu. Jag ville lämna en välfungerande koncern efter mig när jag slutade, vilket är vad AddLife är idag. Vi har en stabil plattform, en stark ledningsgrupp och en mängd fantastiska bolag med spännande framtidsutsikter, talangfulla chefer och medarbetare.

Vi har aldrig varit så starka, både på marknaden och som organisation, som vi är i dag. I slutändan handlar Life Science om människor och om att göra livet bättre för andra. Det har varit ett privilegium att ha fått den möjligheten med AddLife. Jag är övertygad om att AddLife är väl positionerat för framtida värdeskapande och hållbar tillväxt.

När detta VD-ord skrivs pågår kriget i Ukraina efter Rysslands invasion. AddLife har donerat medicinteknisk utrustning till Ukraina, till ett värde av ca 7 MSEK, för akut- och intensivvård. Jag vill särskilt tacka våra engagerade medarbetare som möjliggjort detta initiativ. Jag känner mig återigen stolt och ödmjuk över att AddLife på olika sätt kan bidra till att förbättra människors liv.

 

Kristina Willgård

VD och koncernchef

Senast uppdaterad: 2022-03-29 14:30:49 av jamilah.wass@add.life