AFFÄRSOMRÅDE

Affärsområde Labtech

Affärsområdet Labtech erbjuder produkter, lösningar och tjänster inom bland annat diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Kunderna är till exempel sjukhus, forskningslaboratorier, läkemedelsföretag och aktörer inom livsmedelsindustrin, huvudsakligen i Norden och övriga Europa.

Dotterbolagen inom Labtech har ett nära samarbete med kunder och leverantörer genom välutvecklade lokala försäljnings- och serviceorganisationer. Bolagen har starka marknadspositioner och högkvalificerad personal.
Inom affärsområdet erbjuder vi produkter och lösningar, inklusive utrustning, förbrukningsvaror och reagenser, som används för att diagnostisera sjukdomar och bedriva forskning. Vi tillhandahåller också utbildning och teknisk service för att underlätta effektiv användning av utrustningen. Som distributör har vi möjlighet att snabbt reagera på en föränderlig marknad och leverera kundanpassade lösningar. Cirka 75 procent av försäljningen kom från offentliga upphandlingar under 2021.

Dynamisk graf: Labtech nettoomsättning per marknad

LABTECH I SIFFROR

Nettoomsättning: 4 373 MSEK
EBITA: 977 MSEK
Anställda: 765
Andel av nettoomsättning: 55%

Marknadsutveckling 2021

Tillväxten inom affärsområdet Labtech var hög under 2021, främst tack vare omfattande försäljning av covid-19-produkter samt ökad efterfrågan på övriga varor.

Under pandemins tredje våg ökade smittspridningen, vilket drev upp försäljningen och intäkterna för affärsområdet Labtech. Testverksamheten pågick i alla länder och våra diagnostikbolag sålde stora volymer PCR-tester för covid. Bolagens förmåga att erbjuda lösningar från flera olika leverantörer för att säkerställa kundernas tillgång till produkter blev en konkurrensfördel. Smittspridningen minskade kraftigt runt om i Europa i slutet av andra kvartalet när vaccinationsgraden ökade, vilket ledde till en gradvis minskning av försäljningen av covid-19-relaterade produkter.

En fjärde pandemivåg på hösten innebar att testning i stor skala återkom i Norden, och diagnostikbolagen i Labtech började på nytt sälja stora volymer PCR-tester. Efterfrågan på våra produkter var stor, särskilt på vår patientvänliga PCR-plattform som ger svar inom 20 minuter. Bland kunderna fanns offentliga och privata aktörer inom en rad olika branscher, bland annat offshore och flygplatser. Däremot minskade omsättningen i Central- och Östeuropa på grund av lägre testvolymer och sänkta priser på covidtester. Den framtida försäljningen av testerna är helt beroende av hur pandemin utvecklas när det gäller nya mutationer och de olika regeringarnas krav på provtagning. Trots de utmaningar som uppstår på grund av det stora fokuset på covid, så noterade Labtech-bolagen även en ökad försäljning av andra tester på den installerade basen av molekylära och mikrobiologiska instrument. Försäljningen av reagenser för blodgasanalys var fortsatt hög under hela året.

Labtechs forskningsbolag rapporterade ökad försäljning, med en ökad efterfrågan på laboratoriereagenser som används för cellterapi och cancerimmunologi. Fokus på virusforskning och gensekvensering av nya covid-19-mutationer ökade intäkterna. Försäljningen av avancerade instrument av eget märke gick bra, särskilt i Europa, USA och Asien utanför Kina. De allmänna restriktioner som infördes under den fjärde pandemivågen tvingade dock forskningslaboratorier att stänga i flera länder och fick ett antal kunder att skjuta upp planerade inköp.

I september 2021 blev Benelux-baserade Bio-Connect Group en del av affärsområdet Labtech. Förvärvet stärker vår närvaro i nordvästra Europa och skapar ökade samarbetsmöjligheter med andra Labtech-bolag.

LABTECHS STYRKOR

 • Engagerade medarbetare med hög utbildningsnivå med många års erfarenhet inom sitt segment
 • Produkter, service, utbildningsprogram och rådgivningstjänster av hög kvalitet
 • Långsiktigt samarbete med ledande leverantörer och exklusiva distributionsrättigheter
 • Välutvecklad teknisk serviceorganisation med lokal förankring

LABTECHS PRODUKTSEGMENT

 • Hematologi
 • Patologi
 • Patientnära diagnostik (POC)
 • Cellbiologi
 • Genetik
 • Mikrobiologi
 • Virologi
 • Molekylärbiologi
 • Klinisk kemi
 • Immunologi
 • Förbrukningsartiklar
 • Analysinstrument

Senast uppdaterad: 2022-03-29 14:21:18 av jamilah.wass@add.life