Not 24 Obeskattade reserver 


Ladda ned Excel

Moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31
Periodiseringsfond avsatt till taxering 2017 18,6 18,6
Periodiseringsfond avsatt till taxering 2018 11,1 11,1
Periodiseringsfond avsatt till taxering 2019 17,2 17,2
Periodiseringsfond avsatt till taxering 2020 9,0 9,0
Periodiseringsfond avsatt till taxering 2021 40,0 40,0
Periodiseringsfond avsatt till taxering 2022 24,0
Vid årets slut 119,9 95,9

Redovisningsprincip

Obeskattade reserver redovisas i moderbolaget inklusive uppskjuten skatteskuld och inte som i koncernen uppdelad på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.