AKTIEN

AddLifes aktie

AddLife noterades på Nasdaq Stockholm, Nordic Mid Cap-listan, den 16 mars 2016. Bolagets börsvärde den 31 december 2021 var 46 703 MSEK (16 488). Från den 3 januari 2022 har AddLifes aktie flyttats till Large Cap-segmentet. Antalet aktieägare uppgick per 31 december till 13 879 (7 501). 

Dynamisk graf: Kursutveckling i Addlife

Kursutveckling och omsättning

AddLife ökade under räkenskapsåret i värde med 183 procent. Stockholmsbörsens index OMX Stockholm förändrades under motsvarande period med 14 procent. Högsta betalkurs under året var 390,00 SEK och noterades den 17 september 2021. Den lägsta noteringen var 146,20 SEK och noterades den 2 januari 2021. Sista betalkurs före räkenskapsårets utgång var 381,40 SEK. Under räkenskapsåret från 1 januari till 31 december 2021 omsattes 57,9 miljoner aktier (20,0) till ett sammanlagt värde av ca 15 633,3 MSEK (2 256,9). Nedbrutet per handelsdag omsattes i genomsnitt 229 050 AddLife-aktier (79 467) till ett genomsnittligt värde av ca 61,8 MSEK (9,0). Genomsnittligt antal avslut per dag uppgår till 1 616 stycken (528). 

Utdelningspolicy

Styrelsen i AddLife har målsättningen att föreslå en utdelning motsvarande 30-50 procent av resultatet efter skatt. Vid fastställande av utdelningar tas hänsyn till investeringsbehov och andra faktorer som styrelsen anser vara av betydelse.

Dynamisk graf: Ägarstruktur
  Andel i procent av
Aktieägare kapital röster
Roosgruppen AB 3,99 14,84
Tom Hedelius 1,71 12,62
SEB Fonder 8,98 6,70
State Street Bank & Trust Company 8,48 6,33
Swedbank Fonder 7,05 5,27
Verdipapirfond Odin 5,58 4,16
Handelsbanken fonder 5,03 3,75
BNY Mellon NA (Former Mellon) 4,49 3,36
NTC Fidelity Funds Northern Trust 4,39 3,28
AMF - Försäkring och Fonder 3,67 2,74
Totalt 10 största ägarna 53,37 63,05
Senast uppdaterad: 2022-03-29 13:23:07 av lina.astrom@add.life