FINANSIELLA MÅL

Långsiktiga finansiella mål

Resultattillväxt 15% och hög lönsamhet fördubblar resultatet

Målet är att resultatet EBITA, långsiktigt ska växa med 15 procent per år. En tillväxt på 15 procent per år innebär att vi fördubblar bolagets resultat på fem år. Tillväxten skall genereras både organiskt och via förvärv. Förvärven finansieras till stor del med egna medel via vår höga lönsamhet, R/RK 45 procent.

 

Målet är att fördubbla AddLifes resultat på fem år och genom hög lönsamhet finansiera tillväxten med egna medel

Kristina Willgård

VD och koncernchef

Resultattillväxt EBITA 15 %

Resultattillväxten (EBITA) ska långsiktigt uppgå till 15 procent per år.

Dynamisk graf: Resultattillväxt

 
Lönsamhet 45 %

Lönsamheten ska överstiga 45 procent, dvs relationen mellan rörelseresultat (EBITA) och rörelsekapital (R/RK).

Dynamisk graf: R/RK

Utdelningspolicy 30-50 %

AddLifes utdelningspolicy innebär en målsättning om en utdelning motsvarade 30–50 procent av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt. Hänsyn tas till investeringsbehov och andra faktorer som bolagets styrelse anser vara av betydelse. 

Dynamisk graf: Utdelning
Senast uppdaterad: 2021-11-23 09:40:59 av Vladimir Mironov (Awave)