Bolagsstyrning

AddLifes styrelse

 
Från vänster: Eva Elmstedt, Stefan Hedelius, Johan Sjö, Birgit Stattin Norinder, Håkan Roos, Eva Nilsagård.

 

JOHAN SJÖ
STEFAN HEDELIUS

Styrelseordförande sedan 2015

Född: 1967 Utbildning: Civilekonom Arbetslivserfarenhet: Senior rådgivare Nordstjernan AB. Tidigare verkställande direktör Addtech AB, ledande befattningar inom Bergman & Beving AB och Alfred Berg ABN AMRO Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Momentum Group AB och Dacke industri AB.  Styrelseledamot i Alligo AB, Camfil AB och M2 Asset Management AB  Innehav av aktier i AddLife: 14 400 A-aktier och 129 000 B-aktier 

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1969 Utbildning: Universitetsstudier i ekonomi, diverse internationella executive education-program Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör i Human Care HC AB, tidigare verkställande direktör för NOTE AB samt ledande befattningar inom Scandinavian Airlines och Ericsson
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Momentum Group AB och i Alligo AB Innehav av aktier i AddLife: 24 964 A-aktier och 4 568 B-aktier

 

EVA NILSAGÅRD
BIRGIT STATTIN NORINDER

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1964 Utbildning: Civilekonom Arbetslivserfarenhet: Finanschef för Plastal AB och Vitrolife AB. Ledande befattningar inom Volvo-koncernen, AstraZeneca-koncernen och SKF Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Spermosens AB och Diagonal Bio AB. Styrelseledamot i Bufab AB, Irras AB, Hansa Biopharma AB, Nimbus Group AB, Xbrane Biopharma AB, Aktiebolaget Svensk Exportkredit, Nanexa AB, Ernströmgruppen AB och eEducation Albert AB Innehav av aktier i AddLife: 5 568 B-aktier samt 4 000 B-aktier via kapitalförsäkring

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1948 Utbildning: Farmacie magister och kandidatexamen i konstvetenskap Arbetslivserfarenhet: Tidigare verkställande direktör i Prolifix, Senior Vice President Worldwide Product Development Pharmacia & Upjohn. Ledande befattningar inom Glaxo och Astra koncernen samt ordförande och styrelseledamot i flera internationella Biotech bolag Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Nanexa AB och Jettesta AB Innehav av aktier i AddLife: 12 636 B-aktier (inklusive närståendes innehav)

EVA ELMSTEDT
HÅKAN ROOS

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1960 Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi respektive datavetenskap Arbetslivserfarenhet: Tidigare erfarenhet som EVP Global Services och medlem av ledningsgruppen för Nokia Networks och Nokia, Siemens Networks samt ledande befattningar på Ericsson, operatören 3 och Semcon Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Arelion, Omegapoint och Serline. Styrelseledamot i Arjo, Elanders och Smart Eye Innehav av aktier i AddLife: 3 000 B-aktier samt 1 000 B-aktier via kapitalförsäkring

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1955 Utbildning: Civilekonom Arbetslivserfarenhet: Tidigare verkställande direktör i Hallbergs Guld AB och i Procurator AB
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Roos Gruppen AB och Gadelius Japan. Styrelseledamot i OptiGroup AB och Sandå Sverige AB Innehav av aktier i AddLife: 2 165 644 A-aktier och 3 124 727 B-aktier

Uppgifter avseende aktieinnehav per 8 mars 2023. I styrelsen är samtliga oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och Johan Sjö, Eva Elmstedt, Birgit Stattin Norinder och Eva Nilsagård är oberoende i förhållande till större aktieägare. 
Senast uppdaterad: 2023-03-24 11:25:05 av jamilah.wass@add.life