Moderbolagets totalresultat

Ladda ned Excel

MSEK 2022 2021
Årets resultat −18 66
Övrigt totalresultat - -
Årets totalresultat −18 66
Senast uppdaterad: 2022-11-10 07:27:07 av Alexander Paziraei