AKTIEN

Fyra anledningar att äga aktier i AddLife

1. Attraktiv icke-cyklisk tillväxtmarknad

Laboratorie- och medicinteknikmarknaden är relativt okänslig för konjunktursvängningar. Tillväxten tenderar att vara stabil och drivs främst av befolkningstillväxt och en åldrande befolkning. Dessa trender ökar efterfrågan på AddLifes produkter för sjukvård och forskning. Historiskt har marknaderna där vi är verksamma vuxit med 2-4 procent årligen.

2. Kassaflöde finansierar tillväxt

AddLifes tillväxt är lönsam. Våra dotterbolag är starkt kassagenererande, vilket skapar utrymme för förvärv och investeringar.

3. En tydlig strategi för att skapa ytterligare tillväxt

AddLife har stor erfarenhet av förvärv med en etablerad process för att identifiera kandidater och genomföra framgångsrika transaktioner. Syftet är att förvärvade bolag ska fortsätta utvecklas utifrån sina styrkor med stöd av en finansiellt stark ägare, med gedigen förståelse för marknaden. Förvärven blir integrerade i koncernen och bidrar till vinsttillväxt enligt relevanta finansiella mål.

4. Stark marknadsposition och långa avtal

AddLifes dotterbolag har väletablerade säljorganisationer med hög teknisk kompetens och långvariga kundrelationer. Genom vår breda produktportfölj kan vi öka effektiviteten och skapa mervärde för hela koncernen.

Senast uppdaterad: 2023-03-16 09:45:20 av sophia.dernulf@add.life