ÅRET I KORTHET

AddLife 2022

De senaste årens expansion genom förvärv har placerat AddLife på kartan som en europeisk aktör med verksamhet inom fler nischer och geografiska marknader. 2022 har varit ett föränderligt år där våra bolag har fått visa på handlingskraft och kontinuerligt anpassat sig till ändrade marknadsförutsättningar. Bolagen har bevisat sig som pålitliga och kompetenta partners som erbjuder kunderna hög leveranssäkerhet även i tider av stora förändringar och osäkerhet i leveranser och logistikflöden. Sammanfattningsvis uppgick tillväxten till 14 %, varav 4 % var organisk (exklusive covid-19). 

9 084

NETTOOMSÄTTNING
MSEK

1 221

EBITA
MSEK

909

OPERATIVT KASSAFLÖDE
MSEK

Som förväntat har covid-19 försäljningen minskat kraftigt under året och istället ersatts med förvärvad tillväxt inom affärsområdet Medtech. Den covid-19 relaterade försäljningen hade goda marginaler då den kunde hanteras av befintlig organisation utan ökade kostnader, medan våra nyförvärv levererar mer normala marginaler. 

Dynamisk graf: AddLife nettoomsättning per marknad 2022
Dynamisk graf: Resultattillväxt EBITA

Affärsläget på samtliga marknader har under året varit föränderligt i takt med att pandemin har avtagit. Bolagen inom Labtech levererade i början av året stora mängder covid-19 relaterade produkter  och under andra halvåret minskade effekterna av pandemin och den vanliga verksamheten drev den underliggande tillväxten. Omsättningsökningen inom Medtech är framförallt driven av senaste årens förvärv, som lett till att AddLife nu är väl positionerat för att hjälpa kunderna att möta den stora vårdsskuld som byggts upp under pandemin.  


LABTECH

3 880

NETTOOMSÄTTNING
MSEK


MEDTECH

5 210

NETTOOMSÄTTNING
MSEK

Senast uppdaterad: 2023-03-29 21:43:47 av sophia.dernulf@add.life