Nyckeltal

Ladda ned Excel

2022 2021    
Resultat per aktie före utspädning, SEK 3,96 6,03    
Eget kapital per aktie, SEK 40,76 35,14    
P/E-tal 27,4 63,3    
Högsta kurs under räkenskapsåret, SEK 371,00 390,00    
Lägsta kurs under räkenskapsåret, SEK 99,50 146,20    
Sista betalkurs, SEK 108,60 381,40    
Börsvärde, MSEK 13 298 46 703    
Vägt genomsnittligt antal aktier under året före utspädning, '000 121 779 119 418    
Antal utestående aktier vid årets slut, '000 121 836 121 953    
Antal aktieägare vid årets slut 13 131 13 879    
         
         
Senast uppdaterad: 2022-11-10 07:27:07 av Alexander Paziraei