FINANSIELLA MÅL

Långsiktiga finansiella mål

Resultattillväxt 15% och hög lönsamhet fördubblar resultatet

Målet är att EBITA resultatet långsiktigt ska växa med 15 procent per år. En tillväxt på 15 procent per år innebär att vi fördubblar bolagets resultat på fem år. Tillväxten skall genereras både organiskt och via förvärv. Förvärven finansieras till stor del med egna medel via vår höga lönsamhet, R/RK på minst 45 procent.

 

Målet är att fördubbla AddLifes resultat på fem år och genom hög lönsamhet finansiera tillväxten med egna medel

Resultattillväxt EBITA 15 procent

Resultattillväxten (EBITA) ska långsiktigt uppgå till 15 procent per år. För 2022 nåddes inte målet för resultattillväxt på grund av att försäljning relaterat till covid-19 hade väsentligt större positiv resultatpåverkan i 2021 jämfört med 2022. 

Dynamisk graf: Resultattillväxt

Lönsamhet 45 procent

Lönsamheten (R/RK) ska överstiga 45 procent, dvs relationen mellan rörelseresultat (EBITA) och rörelsekapital.

Dynamisk graf: R/RK

Utdelningspolicy 30-50 procent

AddLifes utdelningspolicy innebär en målsättning om en utdelning motsvarade 30–50 procent av koncernens resultat efter skatt. Hänsyn tas till investeringsbehov och andra faktorer som bolagets styrelse anser vara av betydelse. Utdelningen för 2022 uppgår till 30 procent av koncernens resultat efter skatt. 

Dynamisk graf: Utdelning
Senast uppdaterad: 2023-03-16 11:24:37 av sophia.dernulf@add.life