AKTIEN

AddLifes aktie

AddLife noterades på Nasdaq Stockholm, Nordic Mid Cap-listan, den 16 mars 2016. Bolagets börsvärde den 31 december 2022 var 13 298 MSEK (46 703). Den 3 januari 2022 flyttades AddLifes aktie till Large Cap-segmentet. Antalet aktieägare uppgick per 31 december 2022 till 13 131 (13 879). 

Dynamisk graf: Kursutveckling i Addlife

Kursutveckling och omsättning 
AddLife minskade under räkenskapsåret i värde med 72 procent. Stockholmsbörsens index OMX Stockholm minskade under motsvarande period med 25 procent. Högsta betalkurs under året var 371,00 SEK och noterades den 3 januari. Den lägsta noteringen var 99,50 SEK och noterades den 28 oktober. Sista betalkurs före räkenskapsårets utgång var 108,60 SEK. Under räkenskapsåret från 1 januari till 31 december 2022 omsattes 71 miljoner aktier (58) till ett sammanlagt värde av ca 13 337 MSEK (15 633). Nedbrutet per handelsdag omsattes i genomsnitt 281 731 AddLife-aktier (229 050) till ett genomsnittligt värde av ca 53 MSEK (62). Genomsnittligt antal avslut per dag uppgår till 1 622 stycken (1 616). 

Utdelningspolicy
Styrelsen i AddLife har målsättningen att föreslå en utdelning motsvarande 30-50 procent av resultatet efter skatt. Vid fastställande av utdelningar tas hänsyn till investeringsbehov och andra faktorer som styrelsen anser vara av betydelse.

Dynamisk graf: Ägarstruktur
  Andel i %
Aktieägare 2022-12-31 kapital röster
Roosgruppen AB 4,3 15,1
Tom Hedelius 1,7 12,6
SEB Fonder 9,7 7,3
State Street Bank & Trust Company 7,0 5,2
AMF - Försäkring och Fonder 6,9 5,2
Verdipapirfond Odin 5,4 4,0
AP-fonden 5,3 3,9
BNY Mellon NA (Former Mellon) 4,1 3,1
Didner & George Fonder 3,3 2,5
Handelsbanken fonder 3,1 2,3
Totalt 10 största ägarna 50,8 61,2
     
Källa: Euroclear    
Senast uppdaterad: 2023-03-27 17:09:57 av jamilah.wass@add.life