Ansvarsfull marknadsaktör

För AddLife är tillväxt och hållbarhet sammanflätade. Utan att göra verksamheten mer effektiv ur ett ekonomiskt och samhälleligt perspektiv uppnås inte långsiktig lönsamhet. Vi arbetar därför för att främja nya initiativ som gynnar både planeten och vår tillväxt.

 

 

 

Nya material med hållbara egenskaper

Inom AddLife driver vi dialoger med affärspartners med fokus på hållbara erbjudanden för hälso- och sjukvårdssektorn. Våra hållbarhetsinsatser påverkar våra leverantörsval och våra egna tillverkningsprocesser.

Vårt dotterbolag Mediplast har tillverkat bandage i Danmark i 45 år. Under de senaste sju åren har fokus varit på innovationer för att främja ekologisk hållbarhet. Under 2022 lanserade Mediplast produkter som introducerade bambumaterial i bandagesortimentet, ett steg mot att bli en mer hållbar leverantör. Bambu är etthållbart, naturligt och förnybart material som även har  antibakteriella egenskaper. Det finns flera fördelar som gör bambu till en hållbar lösning; det kräver ingen bevattning, det odlas med lite eller inga pesticider eller kemiska gödningsmedel och det producerar mer syre än ett motsvarande bestånd av träd, vilket ger ett positivt bidrag till balansen mellan syre och koldioxid i atmosfären. Mediplast levererar ett brett utbud av hållbara bambubandage globalt och är för närvarande den enda tillverkaren i världen som producerar denna typ av bambubandage.

Fokusområden för att uppnå mål

Vi stödjer kundens hållbarhetsarbete

På AddLife anser vi att alla marknadsaktörer har ett ansvar att agera utifrån ett hållbart förhållningssätt gällande miljö-, sociala och styrningsfrågor. Vi vill därför stödja våra kunders utveckling av hållbara upphandlingsprocesser. Detta uppnås bland annat genom att ha öppna dialoger med olika kunder för att visa upp och benchmarka olika tillgängliga tillvägagångssätt och idéer.

Styrning och KPI:er
  • Antal hållbara upphandlingsdialoger med kunder (implementeras framåt)

Hållbarhet genom förvärvs- och investeringsprocesser

En annan viktig del för att säkerställa hållbar tillväxt är att identifiera eventuella hållbarhetseffekter vid förvärv och investeringar. Vi har tagit fram kriterier för att utvärdera förvärv och större investeringar ur ett hållbarhetsperspektiv som säkerställer att nya företag och investeringar passar in i vår målbild. 

Styrning och KPI:er
  • 100 % av nya förvärv utvärderade enligt AddLifes kriterier (implementeras framåt)

Långsiktig tillväxt i kombination med miljöskydd

Klimatet är vår tids största utmaning. På AddLife ser vi inte lönsamhet och hållbarhet som två separata mål; vi kombinerar långsiktig tillväxt med mål för att skydda miljön. Vi anser att alla aktörer i samhället måste bidra till minskade utsläpp och vi har därför tagit fram mål för att minska vår negativa påverkan.

Utsläpp 2022
  • Scope 1: 3 966 ton
  • Scope 2: 514 ton

SCOPE 1 & 2 UTSLÄPP*

 

0,50 ton / MSEK

 

*I förhållande till nettoomsättning, beräkningen exkluderar de bolag som förvärvats av AddLife efter 31 januari 2022.

Ambition
  • Koldioxidneutral i vår verksamhet till 2030
  • Ansluta till Science Based Target Initiative
Styrning och KPI:er
  • Minskning med 25 % av CO₂ i förhållande till nettoomsättningen i vår direkta verksamhet fram till 2025
  • Minskning av CO₂ i scope 3 genom ett aktivitetsbaserat tillvägagångssätt (implementeras framåt)

Senast uppdaterad: 2023-03-30 11:13:02 av jamilah.wass@add.life