Hållbarhet

AddLife har tre övergripande hållbarhetsmål

Hållbara lösningar: Drivkraft för klimatsmarta erbjudanden

Genom högkvalitativa produkter och värdeskapande tjänster kombinerat med klimatsmarta lösningar skapar vi konkurrensfördelar som leder oss framåt. Fokusområden för att uppnå dessa mål är relaterade till att uppmuntra såväl interna som externa dialoger och samarbeten samt utvärdering av våra leverantörer.

Hållbar kultur: Attraktiv arbetsgivare och affärspartner

Våra medarbetares engagemang är nyckeln till vår framgång. Vi skapar en inkluderande organisation av talangfulla och engagerade kollegor, präglad av mångfald. Fokusområden för att uppnå detta mål är relaterade till medarbetarnas nöjdhet, mångfald, inkludering samt olika utbildningar och samarbeten över grupper.

Hållbar tillväxt: Ansvarsfull marknadsaktör

AddLife drar nytta av sin roll som ledande marknadsaktör för att driva på den gröna omställningen. Fokusområden för att uppnå detta mål är relaterade till att uppmuntra kunddialoger och samarbeten, förvärvs- och investeringsutvärderingar samt miljöskyddsmål.

Översikt KPI:er

OMRÅDE

DELOMRÅDE

MÅL

UTFALL 2022

Hållbara lösningar
Utvärdering av nya leverantörer
100 %
79 %
Hållbar kultur
Medarbetarnöjdhet
4,3
4,0
Hållbar kultur
Inkluderande arbetsplats
>90 %
79 %
Hållbar kultur
Könsbalans i ledande befattningar
40/60%
34/66% avseende lokala ledningsgrupper
Hållbar kultur
Diskriminering & trakasserier
0 %
4 %
Hållbar kultur
Lönegap 
0 %
14 %
Hållbar kultur
Incidenter av korruption
0
0
Hållbar tillväxt
Scope 1 & 2 utsläpp i förhållande till nettoomsättning (MSEK)
-25 %
(2025)
n/a
(2022 basår: 0,50 ton/MSEK)

 

Senast uppdaterad: 2023-03-24 15:16:36 av sophia.dernulf@add.life