Årets förvärv

Under 2022 genomförde AddLife fem förvärv. Förvärven beräknas tillföra en sammanlagd årsomsättning om cirka 850 MSEK och cirka 355 medarbetare. 

MBA Incorporado S.L 

MBA är en ledande oberoende aktör inom ortopedisk- och akutkirurgi med verksamhet i Spanien, Portugal och Italien. Bolaget erbjuder lösningar, högkvalitativa produkter och adderar kundvärden genom hög klinisk kompetens samt service till både offentliga och privata kunder i Spanien, Portugal och Italien. Koncernen har verksamhet inom tio terapeutiska segment där ortopediska implantat för rekonstruktioner av bland annat höfter, knän och axlar, samt produkter och lösningar för framför allt rygg- och neurokirurgi, trauma samt anestesi är de huvudsakliga. Företagskulturen i MBA präglas av entreprenörsandan hög servicegrad och stort kundfokus. 

 • Förvärvstidpunkt: 20 januari 
 • Omsättning: cirka 670 MSEK
 • Antal anställda: 285

 

Telia Health Monitoring

Verksamheten från Telia Health Monitoring har integrerats in i dotterbolaget Camanio och bytt namn till Camanio Health. Camanio Health är digital plattformslösning som möjliggör egenmonitorering för patienter med kroniska sjukdomar såsom hjärtsvikt, högt blodtryck, KOL, diabetes och IBD

 • Förvärvstidpunkt: 1 mars 
 • Omsättning: 4 MSEK
 • Antal anställda: 8

 

O'Flynn Medical

 O’Flynn är en oberoende specialistdistributör som erbjuder försäljning och uthyrning av produkter samt tekniska tjänster till sjukhussektorn, privatkunder och vårdhem på Irland. Bolaget är ett tilläggsförvärv till Healthcare 21, som AddLife förvärvade år 2021. Företaget erbjuder medicinsk utrustning och förbrukningsvaror utöver uthyrning, rekonditionering och teknisk service av specialiserade produkter såsom madrasser och sängar. Bolagets starka marknadsposition i sin nisch passar strategiskt väl in i Healthcare 21 och ger intressanta möjligheter att expandera inom uthyrningsmarknaden och därmed bli den ledande leverantören på Irland.

 • Förvärvstidpunkt: 1 april
 • Omsättning: 64 MSEK
 • Antal anställda: 36

 

BioCat GmbH

BioCat marknadsför och säljer en bred portfölj av instrument och reagenser inom de snabbväxande områdena genomics, proteomics och cellbiologi till forskningsinriktade kunder inom universitet och högskolor, läkemedelsbolag och biotech. Bolaget distribuerar produkter och tjänster från ett 70-tal leverantörer.

Förvärvet stärker AddLifes närvaro i Tyskland samtidigt som det öppnar för samarbetsmöjligheter med våra övriga bolag i Europa som är verksamma inom samma produktsegment.

 • Förvärvstidpunkt: 1 april
 • Omsättning: 90 MSEK
 • Antal anställda: 20

 

JK Lab Nordic AB

JK Lab är en specialiserad distributör av instrument och tjänster inom materialprovning. Bolaget har integrerats in i Bergman Labora. 

 • Förvärvstidpunkt: 1 juli 
 • Omsättning: cirka 24 MSEK
 • Antal anställda: 6
Senast uppdaterad: 2023-03-24 15:22:58 av jamilah.wass@add.life