Största aktieägarna

Ladda ned Excel

      Andel i procent av
Aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier kapital röster
Roosgruppen AB 2 165 644 3 124 727 4,3 15,1
Tom Hedelius 2 066 572 23 140 1,7 12,6
SEB Fonder 0 11 931 192 9,7 7,3
State Street Bank & Trust Company 0 8 591 757 7,0 5,2
AMF - Försäkring och Fonder 0 8 475 841 6,9 5,2
Verdipapirfond Odin 0 6 580 008 5,4 4,0
AP-fonderna 0 6 443 028 5,3 3,9
BNY Mellon NA (Former Mellon) 0 5 070 549 4,1 3,1
Didner & Gerge Fonder 0 4 013 258 3,3 2,5
Handelsbanken fonder 0 3 763 951 3,1 2,3
JP Morgan Chase 0 3 168 628 2,6 1,9
Swedbank Robur Fonder 0 2 935 021 2,4 1,8
Cliens Fonder 0 2 911 360 1,8 1,8
Sandrew Aktiebolag 0 2 800 000 2,3 1,7
CBNY - Fidelity Over 0 2 778 272 2,3 1,7
Totalt 15 största ägarna 4 232 216 72 610 732 62,2 70,1
Övriga 382 920 44 610 393 37,3 29,5
Totalt antal utestående aktier 4 615 136 117 221 125 99,5 99,6
Återköpta B-aktier (i eget förvar) - 613 989 0,5 0,4
Totalt antal registrede aktier 4 615 136 117 835 114 100,0 100,0
Senast uppdaterad: 2022-11-10 07:27:07 av Alexander Paziraei