Storleksklasser

Ladda ned Excel

         
Antal aktier   Antal ägare % av kapitalet % av antal aktieägare
1 - 500   10 594 0,73 80,68
501 - 1 000   897 0,46 6,83
1 001 - 5 000   1 090 1,89 8,30
5 001 - 10 000   201 1,12 1,53
10 001 - 20 000   113 1,18 0,86
20 001- 100 000   126 4,54 0,96
100 001 -   110 90,08 0,84
Totalt   13 131 100,00 100,00
Senast uppdaterad: 2022-11-10 07:27:07 av Alexander Paziraei