Förvaltningsberättelse

Förvärv

AddLife söker kontinuerligt efter bolag att förvärva och för samtal med flera möjliga bolag. Detta verksamhetsår genomfördes fem förvärv. Årets förvärv har genomförts inom båda affärsområdena Labtech och Medtech.

AddLifes strategi för förvärv

  • Dotterbolagen kan göra mindre tilläggsförvärv för att stärka befintliga verksamheter inom sin nisch
  • Affärsområdena kan expandera och bygga marknads- och/eller produktpositioner inom valda marknadssegment
  • Affärsområdena kan komplettera med nya marknadssegment inom de områden där vi ser förutsättningar för att kunna ta marknadsledarskap

Under året har följande förvärv genomförts:

  • Den 20 december 2021 tecknades avtal om att förvärva verksamheten från Telia Health Monitoring till affärsområdet Medtech. Telia Health Monitoring utvecklar och levererar en digital plattformslösning som möjliggör egenmonitorering för patienter med kroniska sjukdomar. Tillträde skedde 1 mars 2022 och verksamheten, som omsätter cirka 4 MSEK, samt dess åtta anställda har integrerats in i Camanio AB. 

  • Den 22 december 2021 tecknades avtal om att förvärva samtliga aktier i MBA Incorporado S.L, en ledande aktör inom ortopedisk- och akutkirurgi med verksamhet i Spanien, Portugal och Italien. Förvärvet slutfördes och aktierna tillträddes den 20 januari 2022. MBA, som omsätter cirka 670 MSEK och har 285 medarbetare, drivs som en egen plattform och ingår i affärsområdet Medtech. 

  • Den 1 april 2022 förvärvade AddLife samtliga aktier i det irländska bolaget O'Flynn Medical Ltd. O’Flynn är en oberoende specialistdistributör som erbjuder försäljning och uthyrning av produkter samt tekniska tjänster till sjukhussektorn, privatkunder och vårdhem på Irland. Bolaget blir en del av Healthcare 21, som AddLife förvärvade till affärsområdet Medtech 2021. O’Flynn omsätter cirka 6,4 MEUR och har 36 anställda.

  • Den 1 april 2022 förvärvade AddLife samtliga aktier i det tyska bolaget BioCat GmbH till affärsområdet Labtech. BioCat är en specialiserad distributör av produkter och tjänster för forskning inom Life Science och omsätter cirka 9 MEUR och har 20 anställda. Bolaget är etablerat i Tyskland men har också försäljning i Österrike och Schweiz. 

  • Den 1 juli 2022 förvärvade AddLife samtliga aktier i bolaget JK Lab Nordic AB till affärsområdet Labtech. JK Lab är en specialiserad distributör av instrument och tjänster inom materialprovning och omsätter cirka 24 MSEK och har 6 anställda. Bolaget har integrerats in i Bergman Labora.

Den sammanlagda köpeskillingen för årets fem tillträdda förvärv uppgick till 996 MSEK. Förvärven har sammantaget påverkat koncernens nettoomsättning med 952 MSEK, EBITA med 162 MSEK, rörelseresultatet med 114 MSEK och periodens resultat efter skatt med 62 MSEK. Förvärven skulle ha påverkat koncernens nettoomsättning med uppskattningsvis 1 011 MSEK, EBITA med 174 MSEK, rörelseresultat med 122 MSEK samt årets resultat efter skatt med 60 MSEK om de hade genomförts 1 januari 2022. Under året har totalt 355 (896) medarbetare kommit till AddLife via tillträdda förvärv.

Senast uppdaterad: 2023-03-24 13:25:05 av jamilah.wass@add.life