STRATEGI

Uppnå hållbar tillväxt

AddLifes strategi bygger på tre grundläggande principer som utgör en plattform för vår verksamhet. Strategin hjälper oss att fatta rätt beslut för att säkerställa att vi bedriver en hållbar verksamhet och uppnår våra ambitiösa finansiella mål.

1. Vara marknadsledande

För att uppnå en stabil vinsttillväxt och hållbar lönsamhet är det viktigt att vara marknadsledande inom utvalda nischer. För att uppnå detta mål strävar våra verksamheter efter att:

  • skapa värde och bygga upp positioner inom utvalda nischer
  • vara en kvalificerad leverantör och rådgivare till våra kunder inom utvalda områden
  • bygga upp försäljningen genom nära relationer med kunder, tillverkare och leverantörer, samt genom att leverera marknadsledande produkter

2. Arbeta agilt och mobilt

Operativ rörlighet är ett agilt tillvägagångssätt som gör det möjligt för AddLife att skapa bättre förutsättningar för verksamhets- och lönsamhetstillväxt. För att uppnå detta mål:

  • agerar våra dotterbolag snabbt och flexibelt för att ta vara på nya affärsmöjligheter
  • är vi aktiva ägare och utvecklar våra dotterbolag och verksamheten som helhet

3. Växa genom förvärv

Förvärv är viktiga för att vi ska uppnå vårt finansiella mål avseende långsiktig resultattillväxt. För att uppnå detta mål:

  • söker vi kontinuerligt efter nya Life Science-bolag som har ledande positioner inom utvalda nischer
  • har vi en framgångsrik förvärvsprocess byggd på mångårig erfarenhet 
  • förvärvar vi bolag för att vidareutveckla dem på lång sikt
Senast uppdaterad: 2023-03-24 15:06:36 av jamilah.wass@add.life