ADDLIFE I KORTHET

En ledande aktör inom Life Science

AddLife är ett svenskt medicinteknikbolag verksamt på den europeiska marknaden. AddLife äger, utvecklar och förvärvar bolag inom nischade segment vars erbjudande vänder sig till aktörer inom främst hälso- och sjukvårdssektorn, från forskning till vård.

Koncernens entreprenörsdrivna dotterbolag erbjuder högkvalitativa, kostnadseffektiva lösningar och produkter till både privat och offentlig sektor. Produktportföljen består dels av egentillverkade produkter och dels av produkter som är tillverkade av andra producenter. Tjänsteportföljen innehåller bland annat rådgivning, service och utbildning på samtliga marknader där dotterbolagen är verksamma. På dessa sätt skapar AddLife mervärde för kunder i hela Europa och bygger koncernens långsiktiga tillväxt. AddLife är närvarande i cirka 30 länder i Europa.

AddLife i korthet

  • Är verksam på den europeiska Life Science-marknaden
  • Äger, utvecklar och förvärvar lönsamma, marknadsledande nischföretag med erbjudanden riktade främst till sjukvården, från forskning till vård
  • Har en decentraliserad och entreprenörsdriven organisationsmodell med dotterbolag som verkar som självständiga företag
  • Dotterbolagen är uppdelade i två affärsområden, Labtech och Medtech
  • AddLife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm, Nordic Large Cap-listan

VISION
Att förbättra människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science

AFFÄRSIDÉ
AddLife adderar mervärde till sina kunder verksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn, från forskning till vård. Detta görs genom att erbjuda högkvalitativa, kostnadseffektiva lösningar av tjänster och produkter till både privat och offentlig sektor i Europa

KÄRNVÄRDEN
AddLifes kärnvärden är: Enkelhet – Ansvarstagande – Engagemang – Nytänkande. AddLifes framgång bygger på en välförankrad företagskultur. Koncernens kärnvärden styr AddLifes entreprenöriella affärsmodell.

Senast uppdaterad: 2023-03-30 17:17:21 av Alexander Paziraei