Innehav per kategori

Ladda ned Excel

Innehav per kategori 2022   Antal ägare Kapitalandel, %
Svenska ägare   12 417 63,30
Utländska ägare   714 36,70
Summa   13 131 100,00
       
Juridiska personer   1 042 86,09
Fysiska personer   12 089 13,91
Summa   13 131 100,00
Senast uppdaterad: 2022-11-10 07:27:07 av Alexander Paziraei