AddLife Academy

Kompetensutveckling och företagskultur

AddLifes viktigaste resurs är medarbetarna och genom vår akademi, AddLife Academy, säkerställer vi deras utveckling och etablerar en gemensam kultur. Akademin är central för vår framgång och säkerställer fokus på våra finansiella mål.

Under 2022 deltog 1 550 medarbetare i lärarledda utbildningar inom AddLife Academy. Den genomsnittliga utbildningstiden per anställd var 7 timmar, exklusive lokala utbildningar i respektive bolag. Bland annat har vi under 2022 utbildat 115 ledare via vårt ledarskapsprogram och 225 säljare har deltagit på våra säljutbildningar. Sedan starten 2016 har 4 775 medarbetare deltagit i AddLife Academy.  

Grunden i AddLife Academy är ”Vision & Företagsfilosofi”, en standardiserad utbildning som alla våra medarbetare, oavsett roll, deltar i. Kursen ger en introduktion till AddLife, våra gemensamma värderingar, vår uppförandekod och de grundläggande kraven för tillväxt, lönsamhet och hållbar utveckling.

AddLife Academy erbjuder även nischade utbildningar för olika roller, där vi erbjuder verktyg och kunskapsutbyte för att stötta våra medarbetares utveckling och framgång. Dessa genomförs med kollegor från hela koncernen och syftar även till att bygga nätverk samt dela kunskap och erfarenheter:

  • Leadership program
  • Effective sales 1
  • Effective sales 2
  • Soft selling
  • Negotiating skills
  • Public procurement
  • Digital customer meetings
  • Presentation skills

AddLife Academy genomför också skräddarsydda projekt utifrån företagens behov. Exempel på projekt under 2022 är kundserviceutbildning och coachning av ledningsgrupper. Akademin är också ett flexibelt verktyg för AddLife med syfte att bemöta förändringar i omvärlden. Under året har 550 säljare deltagit i en utbildning om prissättning för att bemöta risker i en marknad med kraftiga störningar i leverantörskedjor. Inom ekonomi, marknadsföring och HR har vi även genomfört konferenser där vi samlar medarbetare från hela koncernen med fokus på att utveckla respektive roll samt nyttja den styrka som finns inom gruppen. Vi har även etablerat koncernövergripande nätverk inom dessa grupper för att stärka samarbete och kunskapsutbyte mellan bolagen.

Kombinationen av både standardiserad och skräddarsydd utbildning ger ett unikt mervärde. Utöver dessa företagsutbildningar inom AddLife Academy erbjuder de flesta dotterbolag även lokal utbildning för anställda baserat på deras affärssammanhang. Under sista kvartalet 2022 implementerade AddLife en digital utbildningsplattform (Learning Management System ”LMS”). Framgent avser vi använda en kombination av e-learning, digitala seminarier och fysisk utbildning för att öka utbudet och därmed det totala lärandet. Under 2023 kommer vi att öka fokus på gemensamt och snabbare lärande samt även etablera fler nätverk för olika roller.

Senast uppdaterad: 2023-03-30 11:11:29 av jamilah.wass@add.life